Immunisation Skills Workshop – Early 2024

Stay tuned for details on an Immunisation Skills Workshop to be held in early 2024.

For regular updates from MVEC, Theo dõi bản tin của chúng tôi hoặc theo dõi chúng tôi @mvecau trên Instagram Và Twitter và tại Trung tâm Giáo dục về Vắc xin Melbourne – MVEC vào ngày Facebook.