Vắc xin là thuốc và giống như bất kỳ loại thuốc nào, có thể có tác dụng phụ hoặc biến cố bất lợi. Các tác dụng phụ nghiêm trọng do tiêm chủng là cực kỳ hiếm. Nếu bạn hoặc con bạn gặp phải biến cố bất lợi thì nên báo cáo cho cơ quan y tế chính quyền địa phương để theo dõi và quản lý.

Vui lòng xem danh sách dưới đây để biết cơ quan thích hợp để báo cáo, theo tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là các dịch vụ này không cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp cứu và chỉ là các dịch vụ báo cáo.

Nếu bạn cần hỗ trợ y tế, vui lòng gặp bác sĩ gia đình, khoa cấp cứu địa phương hoặc quay số 000 nếu cần hỗ trợ ngay lập tức.

Tác giả: Rachael McGuire (Điều phối viên y tá giáo dục MVEC)

Đượcxem xét bởi: Francesca Machingaifa (Điều phối viên y tá giáo dục MVEC)

Ngày: tháng 2 năm 2022

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.