AEFI-CAN (Các sự kiện bất lợi sau khi tiêm chủng – Mạng lưới đánh giá lâm sàng) là sự hợp tác chính thức giữa các phòng khám an toàn vắc-xin có trụ sở tại tiểu bang và lãnh thổ Úc và các chuyên gia tiêm chủng/bệnh truyền nhiễm/dị ứng cho người lớn và trẻ em của họ. Nó cũng bao gồm các đại diện từ Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA), hầu hết các sở y tế của tiểu bang/lãnh thổ và chi nhánh tiêm chủng của Bộ Y tế Chính phủ Úc (DoH).

Là một mạng lưới quốc gia, AEFI-CAN hợp tác làm việc để đánh giá lâm sàng và quản lý từng bệnh nhân sau các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc bất ngờ sau khi tiêm chủng. Mạng cũng tham gia vào:

  • phát triển một cách tiếp cận quốc gia mạnh mẽ nhất quán đối với AEFI nghiêm trọng và/hoặc nghiêm trọng với việc tạo ra các giao thức chuẩn hóa
  • tiêu chuẩn hóa AEFI và báo cáo theo dõi lâm sàng
  • nâng cao kiến thức và thực hành của cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ y tế/vắc xin về AEFI
  • cung cấp tư vấn chuyên môn cho các chuyên gia y tế theo yêu cầu.

AEFI-CAN là cầu nối quan trọng giữa giám sát và đánh giá và quản lý lâm sàng. Do đó, AEFI-CAN hỗ trợ xác định kết quả của bệnh nhân và hỗ trợ điều tra các tín hiệu an toàn có thể xảy ra theo cách tích hợp thời gian thực.

Các tác giả: Adele Harris (Y tá Nghiên cứu SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch) và Annette Alafaci (Trợ lý Nghiên cứu SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Đượcxem xét bởi: Annette Alafaci (Trợ lý nghiên cứu SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 12 năm 2020

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.