AusVaxSafety là một hệ thống giám sát quốc gia tích cực đối với tất cả các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP), theo dõi các biến cố bất lợi sau khi tiêm chủng (AEFI) để phát hiện các dấu hiệu an toàn vắc xin có thể xảy ra. Với sự tài trợ của Bộ Y tế Chính phủ Úc, nó bắt đầu vào năm 2014 và được lãnh đạo bởi Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia (NCIRS). Giám sát an toàn vắc-xin Victoria được điều phối bởi SAEFVIC, có trụ sở tại Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI).

AusVaxSafety giám sát dữ liệu đã hủy nhận dạng bằng ba chương trình phần mềm: SmartVaxVaxtrackerThông tin chi tiết về thuốc NPS. Thông tin được thu thập trực tiếp từ bệnh nhân hoặc người chăm sóc của họ qua SMS hoặc email. Nó được sử dụng trên hơn 350 địa điểm bao gồm các phòng khám đa khoa, phòng khám tiêm chủng tại bệnh viện và cộng đồng, và các dịch vụ y tế dành cho thổ dân trải rộng khắp tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc.

Tất cả dữ liệu được chia sẻ với Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA), Bộ Y tế Chính phủ Úc và các sở y tế tiểu bang tham gia, tất cả đều có trách nhiệm chung trong việc giám sát việc sử dụng vắc xin an toàn.

Tài liệu

Tác giả: Annette Alafaci (Trợ lý nghiên cứu SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Đượcxem xét bởi: Annette Alafaci (Trợ lý Nghiên cứu SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch) và Rachael McGuire (Y tá Nghiên cứu SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 7 năm 2020

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.