Trong trường hợp việc tiêm chủng của một người không cập nhật với Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP), điều quan trọng là phải sắp xếp lịch tiêm chủng kịp thời để hoàn thành việc tiêm chủng trong khung thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin.

Trước khi bắt đầu lịch trình bổ sung, nên thu thập tài liệu bằng văn bản về bất kỳ lần tiêm chủng nào trước đó nếu có thể. Tài liệu có thể bao gồm Tờ khai Lịch sử Chủng ngừa (AIH) từ KHÔNG KHÍ, hồ sơ tiêm chủng cá nhân (ví dụ: sổ xanh) hoặc hồ sơ y tế. Hồ sơ ở nước ngoài có thể cần dịch.

Huyết thanh học không được khuyến cáo thường quy trước khi bắt đầu chủng ngừa.

Tất cả những người tham gia tị nạn và nhân đạo bao gồm cả những người xin tị nạn đều đủ điều kiện để được chủng ngừa bổ sung miễn phí [xem tài nguyên].

Xin lưu ý rằng một số cá nhân có thể được khuyến nghị chủng ngừa bổ sung do các điều kiện dễ mắc phải hoặc các trường hợp rủi ro. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ MVEC đây.

Đối với cá nhân <10 tuổi

Cẩm nang Tiêm chủng Úc: bắt kịp máy tính

Đối với cá nhân từ 10 tuổi đến 19 tuổi

Công cụ bắt kịp tiêm chủng Victoria

Người tị nạn và người xin tị nạn

Victorian DHHS and Health Translations có một nguồn thông tin tuyệt vời để chủng ngừa kịp thời cho người tị nạn và người xin tị nạn. Nó đã được dịch sang hơn 10 ngôn ngữ (xem Cập nhật vắc xin cho người tị nạn và người xin tị nạn ở Victoria).

Tài liệu

Các tác giả: Nigel Crawford (Bác sĩ nhi khoa, Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia, Melbourne) và Rachael McGuire (Y tá nghiên cứu SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Được xem xét bởi: Rachael McGuire (Điều Phối Viên Y Tá Giáo Dục MVEC)

Ngày: Tháng Một 31, 2022

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.