Lý lịch

Là trụ cột của Công cụ tăng tốc ACT (Truy cập vào Công cụ COVID-19) đối tác, COVAX là một sáng kiến tiếp cận vắc-xin toàn cầu, do Gavi (Liên minh vắc-xin), Liên minh đổi mới chuẩn bị sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Tổ chức Y tế Thế giới, cùng với UNICEF đồng dẫn đầu. Mục tiêu của COVAX là đẩy nhanh quá trình phát triển và sản xuất vắc xin COVID-19 với mục đích đảm bảo khả năng tiếp cận vắc xin công bằng cho mọi quốc gia.

Tất cả các quốc gia tham gia đều có thể cung cấp vắc xin COVID-19 thông qua cơ sở COVAX. Hơn 90 quốc gia có thu nhập cao đã tham gia COVAX, với hơn 90 quốc gia có thu nhập thấp hơn đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Úc và COVAX

Là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ tiếp cận công bằng và bình đẳng với vắc xin COVID-19, Chính phủ Úc đã tham gia COVAX. Sự tham gia và đầu tư này có nghĩa là Úc có thể cung cấp các liều vắc-xin khi chúng có sẵn từ danh mục vắc-xin COVID-19 tiềm năng đa dạng, cũng như hỗ trợ các nhà sản xuất.

Úc đã thực hiện một số đóng góp tài chính cho COVAX, ban đầu bằng một khoản thanh toán trả trước để đảm bảo việc mua hơn 25 triệu liều vắc xin COVID-19 cho người dân Úc. Những đóng góp khác cho Cam kết Thị trường Tiên tiến (AMC) của Cơ sở COVAX với trọng tâm chính là đảm bảo các quốc gia có thu nhập thấp hơn được tiếp cận với vắc xin COVID-19 cũng đã được thực hiện.

Nguồn tài liệu

Các tác giả: Daniela Say (Thành viên tiêm chủng MVEC) và Nigel Crawford (Giám đốc SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Đượcxem xét bởi: Francesca Machingaifa (Điều phối viên Y tá Giáo dục MVEC) và Rachael McGuire (Điều phối viên Y tá Giáo dục MVEC)

Ngày: Tháng Giêng 2022

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.