Lý lịch

Viện Hàn lâm Khoa học Úc là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích cung cấp thông tin độc lập và thực tế, thúc đẩy sự tin tưởng và hiểu biết của công chúng về khoa học, đồng thời hỗ trợ hợp tác khoa học toàn cầu. Các thành viên của Học viện đã được bầu chọn vì những đóng góp đặc biệt của họ cho khoa học và nghiên cứu.

Khoa học tiêm chủng

'Khoa học về Tiêm chủng - câu hỏi và câu trả lời' được Học viện sản xuất lần đầu tiên vào năm 2012 và nhằm mục đích hỗ trợ hiểu biết về các quy trình khoa học đằng sau việc tiêm chủng và khuyến khích niềm tin vào vắc xin COVID-19 và các bệnh khác.

Các chủ đề bao gồm:

  • tiêm chủng là gì
  • có gì trong vắc-xin?
  • ai được lợi từ vắc-xin?
  • vắc xin có an toàn không?
  • tương lai giữ gì cho tiêm chủng?

Tài liệu

Tác giả: Rachael McGuire (Điều phối viên y tá giáo dục MVEC)

Đượcxem xét bởi: Rachael McGuire (Điều phối viên y tá giáo dục MVEC)

Ngày: tháng 5 năm 2021

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.