Huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), còn được gọi là Giảm tiểu cầu miễn dịch tiền huyết khối do vắc xin (VIPIT) hoặc giảm tiểu cầu miễn dịch do vắc-xin gây ra (VITT), là một hội chứng hiếm gặp được báo cáo ở những người nhận được véc tơ adenovirus COVID-19 vắc-xin như Vaxzevria (AstraZeneca) và vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson/Janssen.

Xin lưu ý: Vắc xin COVID-19 vec tơ adenovirus không còn được sử dụng ở Úc. Các thông tin sau đây vẫn còn cho mục đích tham khảo.

TTS là gì?

Hội chứng được đặc trưng bởi sự hình thành huyết khối (cục máu đông) kết hợp với giảm tiểu cầu (số lượng tiểu cầu thấp) với các triệu chứng thường xuất hiện trong 4-42 ngày sau khi tiêm vắc-xin.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) TTS được phân thành 2 bậc dựa trên vị trí huyết khối và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Các trường hợp được phân loại thêm dựa trên việc gần đây có tiếp xúc với heparin hay không.

Bậc 1:

  • vị trí huyết khối hiếm gặp (ví dụ: não – huyết khối xoang tĩnh mạch não [CVST] hoặc ruột – ví dụ: tĩnh mạch nội tạng, liên quan đến thiếu máu cục bộ ở ruột và phẫu thuật, tĩnh mạch cửa hoặc huyết khối tĩnh mạch và động mạch hiếm gặp khác)
  • cũng có thể đồng thời bị huyết khối ở những vị trí phổ biến hơn (ví dụ: huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc thuyên tắc phổi)
  • số lượng tiểu cầu <150.000 mỗi microlit
  • Kết quả ELISA anti-PF4 dương tính (+) hỗ trợ, nhưng không bắt buộc để chẩn đoán.

Phần 2:

  • các vị trí huyết khối phổ biến như chân hoặc phổi (ví dụ: huyết khối tĩnh mạch, huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi)
  • số lượng tiểu cầu <150.000 mỗi microlit
  • kết quả ELISA anti-PF4 dương tính là bắt buộc.

Cấp 1 có xu hướng liên quan đến các biểu hiện nghiêm trọng hơn và có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn Cấp 2. Bằng chứng cho thấy Cấp 1 phổ biến hơn ở các nhóm tuổi trẻ hơn.

Vắc xin vector adenovirus đã kích hoạt TTS như thế nào?

Cơ chế chính xác về cách TTS được kích hoạt vẫn đang được điều tra, tuy nhiên, phần lớn các trường hợp có liên quan đến việc tìm thấy kháng thể chống PF4. Không có dấu hiệu chẩn đoán rõ ràng để chỉ ra ai có nguy cơ mắc hội chứng này. Điều này hiện đang được điều tra.

TTS dường như tương tự như một tình trạng tự miễn dịch được gọi là giảm tiểu cầu do heparin gây ra (HIT), đây là nơi phản ứng miễn dịch với thuốc heparin tác động đến chức năng tiểu cầu, dẫn đến huyết khối (cục máu đông).

rủi ro TTS

Người ta ước tính rằng nguy cơ phát triển TTS sau liều 1 của Vaxzevria (AstraZeneca) là khoảng 2,6 trên 100.000 người, với những người dưới 60 tuổi có kết quả nghiêm trọng hơn. Nguy cơ phát triển TTS sau liều 2 xảy ra với tỷ lệ thấp hơn nhiều.

Nguy cơ phát triển các rối loạn đông máu khác sau khi tiêm vắc-xin véc tơ adenvirus

Hiện tại không có bằng chứng cho thấy vắc-xin véc tơ adenovirus làm tăng nguy cơ tổng thể phát triển các huyết khối độc lập khác (ví dụ: các rối loạn đông máu khác dẫn đến huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ) vượt quá tỷ lệ cơ bản trong dân số nói chung.

TTS khác với các huyết khối thường được chẩn đoán khác vì nó được kích hoạt bởi phản ứng miễn dịch đối với một loại vắc-xin cụ thể, sau đó dẫn đến sự kết hợp của cả hai huyết khối (cục máu đông) và giảm tiểu cầu (số lượng tiểu cầu thấp).

Các tác giả: Daryl Cheng (Paediatricican, Royal Children’s Hospital), Francesca Machingaifa (MVEC Education Nurse Coordinator), Davina Buntsma (MVEC Immunisation Fellow), Rachael McGuire (MVEC Education Nurse Coordinator), Linny Kimly Phuong (Immunisation Consultant, SAEFVIC) and Hannah Morgan (Epidemiologist, SAEFVIC)

Được xem xét bởi: Rachael McGuire (Điều Phối Viên Y Tá Giáo Dục MVEC)

Ngày: April 2024

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.