Tiêm các loại vắc xin sống giảm độc lực như sởi-quai bị-rubella (MMR), sởi-quai bị-rubella-thủy đậu (MMRV) và varicella (thủy đậu) vắc-xin đơn giá có thể bị ảnh hưởng bởi các kháng thể lưu hành trong liệu pháp globulin miễn dịch hoặc các sản phẩm máu khác. Điều này bao gồm liệu pháp globulin miễn dịch bình thường của con người đối với các bệnh như bệnh Kawasaki hoặc truyền hồng cầu, tiểu cầu hoặc huyết tương để điều trị bệnh.

Có các khoảng thời gian được khuyến nghị giữa các loại globulin miễn dịch hoặc các sản phẩm máu khác và tiêm vắc-xin sống giảm độc lực [xem tài nguyên].

Các khoảng thời gian này dựa trên lượng globulin miễn dịch (kháng thể) dự kiến trong các sản phẩm máu khác nhau. Những lo ngại liên quan đến việc giảm hiệu quả của vắc xin sống giảm độc lực được tiêm trong môi trường này; không có mối quan tâm an toàn bổ sung.

Đối với một số bệnh nhân cần truyền hồng cầu thường xuyên do bệnh lý huyết học mãn tính, có thể coi là thích hợp để tiến hành tiêm chủng bằng vắc-xin sống giảm độc lực. Để biết thêm chi tiết xem MVEC: Vắc-xin sống giảm độc lực ở những bệnh nhân được truyền hồng cầu thường xuyên.

Lưu ý rằng vắc-xin bất hoạt (không sống) có thể được sử dụng một cách an toàn bất cứ lúc nào sau các sản phẩm máu.

Tài liệu

Các tác giả: Nigel Crawford (Giám đốc, SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch) và Rachael McGuire (Y tá Nghiên cứu SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Đượcxem xét bởi: Luisa Clucas (Thành viên tiêm chủng MVEC)

Ngày: tháng 7 năm 2020

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.