Bệnh lao là gì?

Những người có nguy cơ cao mắc các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin (VPD) được xếp vào nhóm 'nguy cơ đặc biệt' trong Sổ tay Chủng ngừa Úc.

Điều này bao gồm các quần thể có nguy cơ đặc biệt (ví dụ: Thổ dân và Người đảo Torres Straight) và những người có nhu cầu tiêm vắc-xin bổ sung (ví dụ: tiêm phòng cho bà mẹ; trẻ sinh non). Nó cũng có các phần chi tiết về những người có nguy cơ đặc biệt do ức chế miễn dịch (bệnh và/hoặc điều trị), ví dụ như Asplenia, ung thư/hóa trị.

Chương này được cập nhật trực tuyến bằng các bằng chứng khoa học mới nhất hiện có

Sổ tay được xác nhận bởi:

  • Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc [ATAGI] và
  • Hội đồng nghiên cứu y tế và sức khỏe quốc gia [NHMRC]

Nguồn tài liệu

Đượcxem xét bởi: Nigel Crawford (Giám đốc, SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 9 năm 2018

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.