Các Dịch vụ tổng hợp ung thư nhi khoa (PICS) is a statewide initiative supported by Cancer Australia, with guidelines endorsed by the Australian and New Zealand Childrens Haemotology/Oncology Group (ANZHOG).

The PICS immunisation resources detail vaccines to consider during cancer therapy [e.g. influenza (flu)], as well as highlighting the vaccines that are required after completion of chemotherapy. These resources cross-link with the MVEC Cancer immunisation guidelines (see Resources below).

The PICS Immunisation information sheets have been translated into a number of different languages.

Nguồn tài liệu

Tác giả: Nigel Crawford (Giám đốc, SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 2 năm 2018

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.