Lý lịch

In order to prevent the rejection of transplanted organs, people who have undergone a solid organ transplant require varying doses of immune suppressive medication. Once a patient is immune suppressed, seroprotection gained from immunisation may be suboptimal and therefore additional doses of vaccines may be recommended. Some vaccines (live-attenuated vaccines) may be contraindicated.

To overcome this and maximise immune responses it is recommended where possible that all vaccines are administered well before transplant with live-attenuated vaccines administered a minimum of 4 weeks prior to transplant.

Vui lòng tham khảo trước MVEC: Pre-solid organ transplant recipient immunisation guideline (0-18 years) để biết thêm thông tin.

For immunisation recommendations following a solid organ transplant please refer to your immunisation specialist for specific advice.

MVEC special risk guidelines

These guidelines have been prepared by immunisation staff from the Royal Children’s Hospital and Monash Health and endorsed at a monthly immunisation meeting. Attendees at this meeting include paediatricians, infectious disease physicians, nurse immunisation specialists, infection control team members and a representative from the Immunisation Section of the Victorian Department of Health.

These guidelines are based on the latest available evidence and aim to align with recommendations in the Sổ tay Chủng ngừa Úc.

tài trợ vắc xin

Một số khuyến nghị trong các hướng dẫn này nằm ngoài phạm vi của Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP). Các khu vực pháp lý khác nhau và từng bệnh viện có cách tiếp cận khác nhau đối với vắc xin không phải NIP, điều này cần được làm rõ với dịch vụ y tế địa phương.

We welcome any feedback on the guidelines, please email: [email protected]

Tài liệu

Các tác giả: Nigel Crawford (Director, SAEFVIC, Murdoch Children’s Research Institute) and Rachael McGuire (SAEFVIC Research Nurse, Murdoch Children’s Research Institute)

Đượcxem xét bởi: Rachael McGuire (MVEC Education Nurse Coordinator) and Annie Cobbledick (Immunisation Pharmacist, the Royal Children’s Hospital)

Ngày: tháng 3 năm 2021

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin tại trang mạng này là lời khuyên y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe của riêng mình hoặc sức khỏe riêng của gia đình quý vị. Đối với những mối lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị phải luôn hỏi ý kiến chuyên gia y tế.