Each local council throughout Victoria offers regular immunisation sessions for the administration of all funded National Immunisation Program (NIP) vaccines. Sessions are free to attend and people of all ages requiring NIP vaccines can be vaccinated. Sessions are run by accredited nurse immunisers with medical support. Some councils may also choose to have additional vaccines such as meningococcal (Nimenrix® or Bexsero®), influenza and chickenpox vaccines available for purchase for those who do not meet the eligibility criteria for funded vaccines [see resources]. All vaccines administered are recorded on the Đăng ký Chủng ngừa Úc (AIR).

Please refer to the tables below for contact details of your local council to obtain further information regarding session times.

Metropolitan councils

Council Telephone number Immunisation sessions
Banyule City Council (03) 9490 4222 Banyule immunisation session times
Bayside City Council (03) 9599 4444 Bayside immunisation session times
Boroondara City Council (03) 9278 4444 Boroondara immunisation session times
Brimbank City Council (03) 9248 4000 Brimbank immunisation session times
Cardinia Shire Council 1300 787 624 Cardinia immunisation session times
City of Casey (03) 9705 5200 Casey immunisation session times
Darebin City Council (03) 8470 8562 Darebin immunisation session times
Frankston City Council 1300 322 322 Frankston immunisation session times
Glen Eira City Council (03) 9524 3333 Glen Eira immunisation session times
Greater Dandenong City Council (03) 8571 1000 Dandenong immunisation session times
Hobsons Bay City Council (03) 9932 1000 Hobsons Bay immunisation session times
Hume City Council (03) 9205 2200 Hume immunisation session times
Kingston City Council 1300 653 356 Kingston immunisation session times
Knox City Council (03) 9298 8000 Knox immunisation session times
Manningham City Council (03) 9840 9333 Manningham immunisation session times
Maribyrnong City Council (03) 9688 0145 Maribyrnong immunisation session times
Maroondah City Council (03) 9298 4598 Maroondah immunisation session times
Melbourne City Council (03) 9340 1451 Melbourne immunisation session times
Melton City Council (03) 9747 7200 Melton immunisation session times
Monash City Council (03) 9518 3555 Monash immunisation session times
Moonee Valley City Council (03) 9243 8888 Moonee Valley immunisation session times
Moreland City Council (03) 9240 1111 Moreland immunisation session times
Mornington Peninsula Shire (03) 5950 1000 Mornington immunisation session times
Nillumbik Shire Council (03) 9433 3111 Nillumbik immunisation session times
Port Phillip City Council (03) 9209 6383 Port Phillip immunisation session times
Stonnington City Council (03) 8290 1333 Stonnington immunisation session times
Whitehorse City Council (03) 9262 6197 Whitehorse immunisation session times
Whittlesea City Council (03) 9217 2170 Whittlesea immunisation session times
Wyndham City Council (03) 9742 0777 Wyndham immunisation session times
Yarra City Council (03) 9205 5555 Yarra City immunisation session times
Yarra Ranges Shire Council 1300 368 333 Yarra Ranges immunisation session times

Regional councils

Council Telephone number Immunisation sessions
Alpine Shire Council (03) 5755 0555 Alpine immunisation session times
Ararat Rural City Council (03) 5355 0200 Ararat immunisation session times
Ballarat City Council (03) 5320 5850 Ballarat immunisation session times
Bass Coast Shire Council (03) 5671 2211 Bass Coast immunisation session times
Baw Baw Shire Council (03) 5624 2411 Baw Baw immunisation session times
Benalla Rural City Council (03) 5760 2600 Benalla immunisation session times
Buloke Shire Council 1300 520 520 Buloke immunisation session times
Campaspe Shire Council (03) 5481 2200 Campaspe immunisation session times
Central Goldfields Shire Council (03) 5461 0610 Central Goldfields immunisation session times
Colac Otway Shire Council (03) 5232 9400 Colac-Otway immunisation session times
Corangamite Shire Council (03) 5232 7100 Corangamite immunisation session times
East Gippsland Shire Council (03) 5153 9500 East Gippsland immunisation session times
Gannawarra Shire Council (03) 5450 9333 Gannawarra immunisation session times
Glenelg Shire Council (03) 5522 2211 Glenelg immunisation session times
Golden Plains Shire Council (03) 5220 7111 Golden Plains immunisation session times
Greater Bendigo City Council (03) 5434 6000 Bendigo immunisation session times
City of Greater Geelong (03) 4215 6962 Geelong immunisation session times
Greater Shepparton City Council (03) 5832 9700 Shepparton immunisation session times
Hepburn Shire Council (03) 53482306 Hepburn immunisation session times
Hindmarsh Shire Council (03) 5391 4444 Hindmarsh immunisation session times
Horsham Rural City Council (03) 5382 9777 Horsham immunisation session times
Indigo Shire Council 1300 365 003 Indigo immunisation session times
Latrobe City Council 1300 367 700 Latrobe immunisation session times
Loddon Shire Council (03) 5494 1200 Loddon immunisation session times
Macedon Ranges Shire Council (03) 5422 0333 Macedon Ranges immunisation session times
Mansfield Shire Council (03) 5775 8555 Mansfield immunisation session times
Mildura Rural City Council (03) 5018 8100 Mildura immunisation session times
Mitchell Shire Council (03) 5734 6200 Mitchell immunisation session times
Moira Shire Council (03) 5871 9222 Moira immunisation session times
Moorabool Shire Council (03) 5366 7100 Moorabool immunisation session times
Mount Alexander Shire Council (03) 5472 1364 Mount Alexander immunisation session times
Moyne Shire Council 1300 656 564 Moyne immunisation session times
Murrindindi Shire Council (03) 5772 0333 Murrindindi immunisation session times
Northern Grampians Shire Council (03) 5358 8700 Northern Grampians immunisation session times
Pyrenees Shire Council (03) 5349 1100 Pyrenees immunisation session times
South Gippsland Shire Council (03) 5662 9200 South Gippsland immunisation session times
Southern Grampians Shire Council (03) 5573 0444 Southern Grampians immunisation session times
Strathbogie Shire Council (03) 5795 0000 Strathbogie immunisation session times
Surf Coast Shire Council 1300 610 600 Surf Coast immunisation session times
Swan Hill Rural City Council (03) 5036 2333 Swan Hill immunisation session times
Towong Shire Council (02) 6071 5100 Towong immunisation session times
Rural City of Wangaratta (03) 5722 0888 Wangaratta immunisation session times
Warrnambool City Council (03) 5559 4855 Warrnambool immunisation session times
Wellington Shire Council 1300 366 244 Wellington immunisation session times
West Wimmera Shire Council (03) 5585 9900 West Wimmera immunisation session times
City of Wodonga (02) 6022 9300 Wodonga immunisation session times
Yarriambiack Shire Council (03) 5398 0100 Yarriambiack immunisation session times

For any feedback relating to this page please contact us here.

Nguồn tài liệu

Tác giả: Rachael McGuire (Y tá nghiên cứu SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Đượcxem xét bởi: Francesca Machingaifa (Điều phối viên y tá giáo dục MVEC)

Ngày: tháng 2 năm 2022

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.