COVID-19 Podcast: Bà mẹ, trẻ em và vắc-xin

Francesca là một Y tá Tiêm chủng được công nhận và là y tá đã đăng ký nhi khoa có kinh nghiệm. Cô ấy đã làm việc với SAFEVIC (MCRI) với tư cách là Y tá Nghiên cứu từ năm 2018 và giữ vị trí Y tá Tiêm chủng với hội đồng địa phương.

Francesca đã nói chuyện với Janet Michelmore từ Jean Hailes vì sức khỏe phụ nữ về tính an toàn của vắc-xin COVID-19 đối với phụ nữ, trẻ em và khả năng sinh sản, đồng thời đưa ra một số lời khuyên hàng đầu của cô ấy để kiểm soát chứng sợ kim tiêm ở trẻ em.

NGƯỜI TRÌNH BÀY

FRANCESCA MACHINGAIFA

BNurs, (Hons), PGDipN, (Nhi khoa)
Điều phối viên Y tá Giáo dục, MVEC

Francesca là Y tá Tiêm chủng được công nhận và là Y tá đã Đăng ký nhi khoa có kinh nghiệm. Cô ấy đã làm việc với SAEFVIC (MCRI) với tư cách là Y tá Nghiên cứu từ năm 2018 và giữ vị trí Y tá Tiêm chủng của hội đồng địa phương. Francesca cũng làm việc trong một phòng khám du lịch nhi khoa tư nhân và đam mê nghiên cứu, giáo dục và giám sát tiêm chủng.