COVID-19 Đường đến vắc-xin

The year 2020 has seen the emergence of the SARS-CoV-2 virus (COVID19), a unique and potentially devastating virus, with no known prevention or treatment. This new SARS-CoV-2 virus has shown to not only have significant international health implications, but also immense psychological and economic impacts. Associate Professor Nigel Crawford, a vaccinologist and consultant paediatrician at the Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) & Royal Children’s Hospital (RCH), Melbourne, will delve into the global pursuit of a safe and effective vaccine to prevent COVID19. This is all occurring at ‘pandemic speed’ and MVEC’s new podcast will explore this complicated and multi-faceted process through interviews with a variety of national and international vaccine experts.

NGƯỜI TRÌNH BÀY

CRAWFORD NIGEL

Phó giáo sư Nigel Crawford
Director, Melbourne Vaccine Education Centre

A/Prof Crawford là bác sĩ tư vấn nhi khoa và chuyên gia vắc-xin. Ông cũng là Giám đốc SAEFVIC có trụ sở tại Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI) và Trưởng phòng Dịch vụ Tiêm chủng tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia (RCH).

Ông là chuyên gia về tiêm chủng cho các nhóm có nguy cơ đặc biệt, thành viên của Điều hành Nhóm Công tác về COVID-19 của ATAGI, Chủ tịch Phân nhóm ATAGI #3 (An toàn, Đánh giá & Độ tin cậy / Truyền thông của Vắc xin), Chủ tịch của Nhóm Công tác về Tiêm chủng Phòng ngừa Viêm não Mô cầu và Nguy cơ Đặc biệt của ATAGI. , Chủ tịch Ủy ban An toàn Vắc xin (nghiên cứu B Part of It NT) và Thành viên Ban Cố vấn An toàn Vắc xin SA Health Men B.