Vodcast vắc-xin

Khi năm 2020 sắp kết thúc, chúng ta lạc quan rằng một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả cho SARS-CoV-2 (COVID-19) sẽ sớm được phê duyệt để kiểm soát đại dịch. Với hơn 200 ứng cử viên vắc xin hiện đang trong các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau trên toàn cầu, Úc đã ký thỏa thuận mua trước 4 loại vắc xin khác nhau.

Trong loạt video vodcast gồm 3 phần của chúng tôi, vắc-xin COVID-19, Tiến sĩ Daryl Cheng và Tiến sĩ Daniela Say thảo luận về cách có thể phát triển vắc-xin trong một dòng thời gian nén như vậy, các nền tảng vắc-xin khác nhau đang được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng cũng như những ưu điểm và nhược điểm riêng của chúng , cũng như các nhóm ưu tiên khác nhau sẽ được tiêm chủng. Daryl và Daniela đề cập đến kết quả sơ bộ từ các thử nghiệm lâm sàng và những gì họ cho chúng ta thấy về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin, cũng như thảo luận về việc giám sát an toàn liên tục sẽ diễn ra ngay cả khi vắc xin đã được phê duyệt sử dụng.

Vodcast do Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia, Melbourne sản xuất.

Vắc xin COVID-19: Tập một

Trong tập một của loạt video vodcast của chúng tôi, vắc-xin COVID-19, Tiến sĩ Daryl Cheng và Tiến sĩ Daniela Say thảo luận về bối cảnh của vắc-xin COVID-19 ở Úc, các nhóm ưu tiên sẽ được tiếp cận với vắc-xin này trước, cũng như về lâu dài hiệu quả của vắc-xin COVID-19.

Vắc xin COVID-19: Tập hai

Trong tập 2 của loạt phim vodcast của chúng tôi, vắc-xin COVID-19, Tiến sĩ Daryl Cheng và Tiến sĩ Daniela Say sẽ xem xét kỹ hơn các ứng cử viên vắc-xin COVID-19 tiên tiến nhất trên thế giới, tập trung vào những loại có thể sẽ đến Úc.

Vắc xin COVID-19: Tập ba

Trong tập 3 của loạt phim vodcast của chúng tôi, vắc-xin COVID-19, Tiến sĩ Daryl Cheng và Tiến sĩ Daniela Say thảo luận về cách thức thử nghiệm và giám sát vắc-xin để đảm bảo rằng chúng vừa an toàn vừa hiệu quả, vai trò của các cơ quan quản lý và các nhóm tư vấn độc lập cũng như cách thức thực hiện các bài học rút ra từ đợt bùng phát dịch Ebola đã góp phần giúp chúng ta có thể phát triển vắc-xin COVID-19 trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

NGƯỜI TRÌNH BÀY

DR DARYL CHENG

MBBS, MPH, Cố vấn Y tế FRACP, Trung tâm Giáo dục Vắc xin Melbourne

Bác sĩ Cheng là bác sĩ nhi khoa tổng quát làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia và Bệnh viện Nhi đồng Monash. Ông là Nghiên cứu viên Cao cấp tại Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch. Ông đặc biệt quan tâm đến tiêm chủng, giáo dục và tin học y tế.