Điều khoản sử dụng

Trang web của Trung tâm Giáo dục về Vắc xin Melbourne (MVEC) được điều chỉnh bởi cùng Điều khoản & Điều kiện áp dụng cho trang web MCRI và có thể tìm thấy đây.

Trên trang này, chúng tôi đặt ra một số điều khoản bổ sung liên quan cụ thể đến trang web MVEC và việc sử dụng các tài liệu có sẵn thông qua trang web MVEC.

Các gói MVEC eLearning, hội thảo trên web, podcast và nội dung khác

Các gói e-Learning, hội thảo trên web, podcast và các nội dung khác được xuất bản trên trang web MVEC (gọi chung là “Công trình MVEC”) chứa tài liệu được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả bản quyền) và được cung cấp theo các điều khoản sau:

  • MVEC Works được cung cấp cho nghiên cứu hoặc giáo dục cá nhân mục đích duy nhất ("Mục đích được phép”)
  • bạn không được sao chép, tái sản xuất hoặc sử dụng MVEC Works cho bất kỳ mục đích thương mại nào – chẳng hạn như bán hoặc cấp phép MVEC Works cho bất kỳ ai khác hoặc để kết hợp MVEC Works vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào
  • bạn chỉ được phép truy cập, tải xuống và sử dụng MVEC Works theo yêu cầu hợp lý cho mục đích sử dụng của riêng bạn cho Mục đích được phép. Nếu các bên thứ ba muốn truy cập và sử dụng MVEC Works, vui lòng hướng dẫn họ đến trang web này nơi họ có thể truy cập MVEC Works theo các điều khoản và điều kiện này
  • bạn không được chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ Tác phẩm MVEC nào - bao gồm xóa mọi nhãn hiệu, sự thừa nhận, quyền tác giả hoặc thông báo bản quyền
  • MCRI (và các cộng tác viên nếu có liên quan) giữ tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, trong và đối với MVEC Works. Ngoài quyền hạn chế sử dụng MVEC Works cho mục đích được cho phép và phù hợp với tất cả các luật hiện hành, không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp liên quan đến MVEC Works hoặc bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo MCRI nào
  • bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm cả Đạo luật Bản quyền 1968 (Cth)) liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ Tác phẩm MVEC nào
  • MVEC Works chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước hợp lý để hài lòng về tính chính xác và đầy đủ của MVEC Works, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào và không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc không đầy đủ nào trong tài liệu. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web MVEC và MVEC Works và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi hoặc thiếu sót của mình được thực hiện liên quan đến hoặc phụ thuộc vào MVEC Works
  • các tham chiếu đến các trang web khác, chẳng hạn như các trang mạng xã hội, chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và chỉ để thông báo và không cấu thành hoặc ngụ ý xác nhận bất kỳ tổ chức hoặc liên kết nào khác với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của các trang được liên kết hoặc chính sách quyền riêng tư của họ liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và phổ biến thông tin cá nhân.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện áp dụng cho trang web MVEC và các tài liệu được xuất bản trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Nếu bạn cần hỗ trợ, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến trang web MVEC hoặc Cổng thông tin giáo dục, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ cho chúng tôi bằng cách nhấp vào đây

Chúng tôi hoan nghênh yêu cầu và ý kiến của bạn.