Sự riêng tư

Trung tâm Giáo dục về Vắc xin Melbourne (MVEC) được dẫn dắt bởi Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI). MVEC thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân theo Chính sách bảo mật chung của MCRI có thể tìm thấy đây.

Trên trang này, chúng tôi đưa ra một số thông tin bổ sung liên quan cụ thể đến quyền riêng tư và MVEC.

Đăng ký nhận bản tin MVEC

Bằng cách nhấp vào tab “Đăng ký” trên trang web này, bạn có thể đăng ký nhận thông tin liên lạc của MVEC bao gồm cả bản tin MVEC.

Thông tin chi tiết mà bạn nhập để trở thành người đăng ký sẽ chỉ được MVEC sử dụng cho mục đích cung cấp cho bạn thông tin liên lạc từ MVEC. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.

MVEC sử dụng nền tảng truyền thông Giám sát chiến dịch để phân phối thông tin liên lạc đến các thuê bao của mình. Do đó, MVEC cần chuyển thông tin cá nhân của bạn sang Giám sát Chiến dịch để cho phép gửi thông tin liên lạc của chúng tôi đến bạn. Campaign Monitor là một công ty của Úc nhưng một số dữ liệu mà công ty này nhận được được lưu trữ và xử lý thông qua các máy chủ ở Hoa Kỳ. Khi Campaign Monitor chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài, nó yêu cầu các nhà thầu phụ hoặc bộ xử lý dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư tương đương với Luật Quyền riêng tư của Úc.

Bạn có thể từ chối nhận thông tin liên lạc từ MVEC bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ email nào của MVEC hoặc bằng cách gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi tại [email protected].

Mua vé tham dự sự kiện

Thông qua trang web MVEC, chúng tôi thỉnh thoảng quảng bá các sự kiện và bạn có thể mua vé qua trang “Sự kiện”. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (chẳng hạn như Stripe) để xử lý thông tin cá nhân của bạn nhằm phân bổ vé cho bạn cho một sự kiện MVEC.

Thông tin tài chính về những cá nhân đã mua vé cho một sự kiện MVEC được Stripe thay mặt chúng tôi lưu giữ và xử lý. Chúng tôi không biết hoặc có quyền truy cập vào thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bất kỳ người mua nào.

Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cộng tác viên bên thứ ba của chúng tôi, chẳng hạn như các tổ chức và học viện đang hỗ trợ MVEC tiến hành và tổ chức một sự kiện.

Sau khi bạn tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email có liên kết đến một cuộc khảo sát để yêu cầu phản hồi về sự kiện đó. Câu trả lời khảo sát của bạn sẽ được MCRI lưu trữ và chỉ được sử dụng cho các mục đích nội bộ, chẳng hạn như lập kế hoạch cho các sự kiện trong tương lai.

Đăng ký các gói eLearning

Thông qua Cổng thông tin giáo dục MVEC, bạn có thể đăng ký các gói e-Learning của chúng tôi nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng phát triển hơn nữa kiến thức về tiêm chủng và củng cố các kỹ năng kỹ thuật của họ.

Các chi tiết bạn nhập vào thời điểm đăng ký (chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn) sẽ được sử dụng để cung cấp mô-đun có liên quan và để tạo chứng chỉ hoàn thành được cá nhân hóa sau khi bạn hoàn thành các gói thành công.