Cập nhật vắc-xin lâm sàng tháng 6 năm 2015

Đăng ký hiện đang mở cho CVU đầu tiên cho năm 2015. Nó sẽ được tổ chức tại Nhà hát Copland của Trường Kinh doanh & Kinh tế Đại học Melbourne ở Carlton. Để biết thêm thông tin và mua vé, vui lòng theo dõi tại đây liên kết đến trang Sự kiện


Khuyến cáo về bệnh cúm năm 2015

Vui lòng truy cập tài liệu tham khảo về tiêm chủng của chúng tôi để biết thông tin về các khuyến nghị về bệnh cúm năm 2015

Khuyến nghị vắc xin cúm 2015