Đánh bại các bộ trưởng của tử thần- một ấn phẩm mới

Giáo sư David Isaacs (Bệnh truyền nhiễm nhi khoa, Đại học Sydney) gần đây đã xuất bản một cuốn sách mới về lịch sử tiêm chủng và tác động đối với sức khỏe tương lai của chúng ta.

Chúng tôi rất vinh dự khi cuốn sách này sẽ được bán tại buổi Cập nhật về vắc xin lâm sàng (CVU) sắp tới của chúng tôi vào thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019 và Giáo sư Isaacs sẽ trực tiếp ký tặng từng cuốn sách!
Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn có được một bản sao và có chữ ký của nó!

Để biết thêm thông tin về cách truy cập tài nguyên tuyệt vời này, vui lòng theo liên kết sau: Đánh bại các bộ trưởng của cái chết