AEFICAN.ORG.AU trang web giám sát quốc gia mới

Chúng tôi muốn khuyên bạn rằng SAEFVIC địa chỉ trang web đã thay đổi thành aefican.org.au đó là một trang web giám sát quốc gia

*Xin lưu ý saefvic.org.au sẽ tạm thời được chuyển hướng đến cái mới aefican.org.au trang mạng.

 

  • Chi tiết đăng nhập hiện tại của bạn sẽ vẫn hoạt động trên trang web mới này, vì vậy không cần phải đăng ký lại**.
  • Sau khi đăng nhập, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến chi nhánh SAEFVIC ở Victoria, chi nhánh này tiếp tục chỉ có nhân viên SAEFVIC mới có thể truy cập được.
  • Không có thay đổi nào đối với các dịch vụ báo cáo hoặc theo dõi của chúng tôi, vì vậy vui lòng tiếp tục báo cáo như bình thường.

 

Những người dùng mới

Đối với người dùng mới của aefican.org.au bạn sẽ cần phải đăng ký qua tab đăng ký trên trang chủ. Vui lòng nhập địa chỉ email, tạo mật khẩu và tất cả các trường bắt buộc khác. Các lần đăng nhập tiếp theo sẽ thông qua thẻ đăng nhập nhập tên người dùng và mật khẩu đã chọn. Sau khi đăng nhập, thông tin chi tiết của bạn sẽ được tự động điền vào trang chi tiết Người báo cáo.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 1300 882 924 (Tùy chọn 1) hoặc [email protected]

 

Trân trọng,

Nhóm SAEFVIC

 

**Đối với những phóng viên sống giữa các tiểu bang và đăng ký một địa chỉ không thuộc Victoria, bạn sẽ cần phải đăng ký lại với một địa chỉ Victoria. Hệ thống AEFI-CAN mới dựa trên trạng thái nên sẽ tự động hướng người dùng đến cổng thông tin dành cho tiểu bang/lãnh thổ đã đăng ký trong tài khoản của họ.