Suy nghĩ về việc tiêm vắc-xin cúm cho con bạn?

Với việc tung ra vắc-xin Cúm năm 2018, bài viết sau đây có thể giúp cung cấp một số thông tin rõ ràng về việc tiêm chủng cho trẻ em

Cuộc trò chuyện: suy nghĩ về việc tiêm vắc-xin cúm cho con bạn?

Để biết thêm thông tin về vắc-xin cúm, vui lòng tham khảo trang của chúng tôi MVEC: Khuyến nghị vắc-xin cúm