Các bài thuyết trình của TVU 2016 hiện đã có

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự Cập nhật về vắc xin du lịch đầu tiên của chúng tôi tại The Larwill Studio vào tháng 3 năm 2016. Các bài thuyết trình hiện có sẵn để xem trên trang web của chúng tôi. Vui lòng theo liên kết dưới đây để truy cập chúng.

Bản cập nhật tiếp theo của chúng tôi sẽ là Bản cập nhật về vắc xin lâm sàng sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại nhà hát SPOT, Carlton. Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó.

Các bài thuyết trình Cập nhật vắc-xin du lịch tháng 3 năm 2016


Các bài viết thú vị về giáo dục SAEFVIC

Chúng tôi đã tạo một trang tham khảo tiêm chủng mới chứa các nghiên cứu trường hợp thú vị và các bài báo giáo dục khác do SAEFVIC viết và đăng trên bản tin của Bộ Y tế.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng theo liên kết đến trang web của chúng tôi Các bài viết về giáo dục của SAEFVIC