Tài nguyên do dự vắc-xin mới

MVEC đã tạo một trang tham khảo về tiêm chủng với thông tin đáng tin cậy dành cho những người do dự về quy trình tiêm chủng. Vui lòng tham khảo những điều sau LIÊN KẾT để biết thêm thông tin


Sức mạnh của việc tiêm phòng cho bà bầu- một bài báo thú vị

"Tiêm phòng cho phụ nữ mang thai là rất quan trọng và là cách bịt "lỗ hổng tiêm chủng" và bảo vệ thai nhi của họ"

Dưới đây là đường dẫn đến một bài báo thú vị do BBC xuất bản, nêu rõ tầm quan trọng của việc tiêm phòng cho phụ nữ mang thai

http://www.bbc.com/news/health-36335609

 

 


Bắt kịp tiêm chủng- tài nguyên hữu ích

Để hỗ trợ cung cấp các mũi tiêm chủng bổ sung, MVEC đã tạo một trang tham khảo có liên kết đến công cụ tính toán tiêm chủng SA Health cho bệnh nhân <10 tuổi và một bảng dễ đọc cho bệnh nhân >10 tuổi từ Sở Y tế.

Trang này có thể được truy cập thông qua liên kết sau Bắt kịp tiêm chủng