Cập nhật về vắc-xin lâm sàng đã trở lại!

CVU đã trở lại và sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Đại học Monash ở Caulfield. Để đặt vé đến CVU, hãy đến trang sự kiện của chúng tôi.

Xem các sự kiện trước đó.