Trang tham khảo Câu hỏi thường gặp về vắc-xin Zoster mới (Zostavax®)

SAEFVIC đã cập nhật tài nguyên Zoster của mình và phát triển một trang câu hỏi thường gặp (FAQ) mới để các nhà cung cấp sử dụng. Các Câu hỏi thường gặp về vắc-xin Zoster trang cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về việc sử dụng Zostavax® và có thể được sử dụng cùng với các tài nguyên hiện có trong Trang MVEC của Zoster.

 


Cập nhật trang Meningococcal

Trang vắc-xin và bệnh viêm màng não mô cầu của MVEC đã được cập nhật. Xin lưu ý, hiện tại chúng tôi đã kết hợp các trang về tất cả các vắc-xin Viêm não mô cầu trong một trang tham khảo về Chủng ngừa.

http://www.mvec.vic.edu.au/immunisation-references/meningococcal-disease-and-vaccines/


Các bài thuyết trình của TVU 2017 hiện đã có

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những người đã tham dự Buổi cập nhật vắc xin du lịch năm 2017 được tổ chức tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia vào ngày 31 tháng 8. Nếu bạn muốn xem lại các bài thuyết trình diễn ra trong đêm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi trang sự kiện cho các phiên bản có thể tải xuống từ những người thuyết trình của chúng tôi.