Đồng thời sử dụng Menactra® và Prevenar 13®

Không nên dùng Menactra® cùng ngày với Prevenar 13®. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng đồng thời có thể dẫn đến giảm đáp ứng miễn dịch đối với một số kiểu huyết thanh phế cầu khuẩn. Nếu cần cả hai loại vắc-xin, Prevenar 13® nên được tiêm trước, sau đó là Menactra® ít nhất 4 tuần sau đó. Nếu các vắc-xin này vô tình được tiêm trong cùng một ngày, Prevenar 13® nên được tiêm nhắc lại ít nhất 8 tuần sau đó. Menveo® và Nimenrix® có thể được sử dụng đồng thời với Prevenar 13®.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo Sổ tay Chủng ngừa Úc


Tổ chức Y tế Thế giới- Bệnh dại

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cập nhật vị trí của mình về tiêm chủng bệnh dại để dự phòng trước và sau phơi nhiễm. Báo cáo quan điểm sau đây cung cấp một bản tóm tắt về bệnh dại và vắc-xin và kết luận với quan điểm hiện tại của WHO về việc sử dụng vắc-xin bệnh dại trên toàn thế giới. Đánh giá hệ thống cũng có thể được truy cập dưới đây. Để biết thêm thông tin về bệnh dại, vui lòng tham khảo trang tham khảo của MVEC.

Vắc xin bệnh dại: Báo cáo quan điểm của WHO - Tháng 4 năm 2018

Dự phòng bệnh dại trước phơi nhiễm: tổng quan hệ thống

MVEC: Bệnh dại

 


An toàn vắc xin toàn cầu

Sáng kiến An toàn Vắc xin Toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập vào năm 2011 để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều có chiến lược đảm bảo an toàn vắc xin. Điểm nổi bật mới nhất có sẵn qua liên kết sau và có một số thông tin hữu ích về khóa đào tạo Các Sự Kiện Bất Lợi Sau Khi Tiêm Chủng (AEFI) trong khu vực của chúng tôi (WPRO).

An toàn vắc xin toàn cầu