Thuốc chủng ngừa cúm cho thổ dân và dân đảo Torres Strait

Cuộc họp tháng 11 của PBAC đã chứng kiến sự tán thành tích cực đối với việc mở rộng chương trình vắc xin cúm cho người Thổ dân và Dân đảo Torres St Eo từ 5 -17 tuổi. Quyết định này hỗ trợ tài trợ vắc-xin cúm cho người Thổ dân và dân đảo Torres Straight ở mọi lứa tuổi trong NIP.

Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết thêm thông tin:

PBAC tháng 11 năm 2018 đáp ứng các khuyến nghị tích cực


Tờ thông tin về bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin mới

Viện Y tế và Phúc lợi Úc (AIHW) đã phát triển một loạt tờ thông tin chi tiết về các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin (VPD's). Những tờ thông tin này cung cấp thông tin liên quan đến các bệnh, số trường hợp được báo cáo ở Úc, cũng như tỷ lệ nhập viện và tử vong.

Các tờ thông tin có thể được tìm thấy qua liên kết sau:

Tờ thông tin AIHW

 

 


Mẫu báo cáo SAEFVIC cập nhật (Trực tuyến/ Bản in)

Để hỗ trợ các nỗ lực về môi trường và tính bền vững, MVEC khuyến khích báo cáo trực tuyến về các biến cố bất lợi sau khi tiêm chủng trên www.aefican.org.au; báo cáo trực tuyến đảm bảo tính chính xác của thông tin gửi tới SAEFVIC. 
Tuy nhiên, nếu một bản sao in được ưu tiên, một mẫu báo cáo SAEFVIC cập nhật hiện đã có trên SAEFVIC trang.