'Tìm hiểu sự thật về tiêm chủng' - Phát động chiến dịch giáo dục tiêm chủng cho trẻ em năm 2020

Chiến dịch 'Tìm hiểu sự thật về tiêm chủng' của Chính phủ hỗ trợ các bậc cha mẹ có con từ 0-5 tuổi và các bậc cha mẹ tương lai trong việc đưa ra quyết định về việc tiêm chủng cho trẻ em.

Giai đoạn 2020 của chiến dịch được xây dựng dựa trên thành công của các giai đoạn trước, tập trung vào tầm quan trọng của việc tiêm chủng đúng thời hạn, khả năng bảo vệ do tiêm chủng mang lại, cũng như tiếp tục giải quyết các mối lo ngại về an toàn vắc xin.

Chiến dịch tiếp tục giải quyết vấn đề tiếp nhận tiêm chủng ở những nhóm có nguy cơ cao thông qua các tài liệu quan hệ công chúng và phương tiện truyền thông được nhắm mục tiêu bổ sung được phát triển cho các bậc cha mẹ Thổ dân và Dân đảo Torres St Eo cũng như các đối tượng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.

Chiến dịch kéo dài 8 tuần bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 năm 2020 và sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình quốc gia để tiếp cận rộng rãi hơn, được hỗ trợ bởi các kênh tìm kiếm, xã hội, trực tuyến và bên ngoài.

Để tìm hiểu thêm và truy cập các tài liệu của chiến dịch bao gồm áp phích, tài liệu quảng cáo và video, hãy truy cập trang web Chiến dịch giáo dục tiêm chủng cho trẻ em, 'Tìm hiểu sự thật về tiêm chủng'.


Trang tham khảo tiêm chủng mới: Dị ứng gelatin và vắc xin

Gelatin trong vắc-xin có thể gây phản ứng dị ứng, do đó những người bị dị ứng nặng với gelatin nên tránh xa vắc-xin chứa gelatin. Xem trang tham khảo vắc-xin và dị ứng Gelatin mới của chúng tôi để biết thêm thông tin.

MVEC: Dị ứng gelatin & vắc-xin

 


Cập nhật trang tham khảo mẹ tiêm phòng khi mang thai

Gần đây, chúng tôi đã cập nhật trang tham khảo về Vắc xin trong tiêm chủng khi mang thai. Vắc xin cúm và ho gà được khuyến cáo trong thai kỳ. Tất cả các vắc-xin sống đều chống chỉ định trong thời kỳ mang thai. Đọc trang cập nhật của chúng tôi để biết thêm thông tin!

MVEC: Chủng ngừa cho các bà mẹ trong lúc mang thai


Trang tham khảo tiêm chủng mới: Các loại vắc xin bổ sung được khuyến nghị mua cho đến 20 tuổi (chưa được tài trợ)

Có những loại vắc-xin bổ sung được khuyến nghị bởi các chuyên gia vắc-xin có sẵn để mua tư nhân. Chúng không miễn phí vì chúng không được liệt kê trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia hoặc được chính phủ tài trợ. Xem trang tham khảo tiêm chủng mới của chúng tôi để biết thêm thông tin về những loại vắc xin bổ sung nào được khuyến nghị cho những người từ 20 tuổi trở lên tại đây:

MVEC: Các loại vắc-xin bổ sung được khuyến nghị mua cho đến 20 tuổi (không được tài trợ)