Bạn đang trên mục tiêu?

Sử dụng kỹ thuật tiêm chính xác có tầm quan trọng sống còn khi cung cấp vắc xin cho bệnh nhân nhằm tối ưu hóa phản ứng miễn dịch và giảm thiểu tác dụng phụ. Để đảm bảo rằng kỹ thuật của bạn đạt được mục tiêu, vui lòng tham khảo trang tham khảo MVEC của chúng tôi để biết thêm thông tin:

Tiêm vắc xin đúng kỹ thuật


Có gì mới trên đường chân trời?

MVEC thường được liên hệ với các câu hỏi liên quan đến tính năng mới của vắc-xin và chính sách tiêm chủng. Để truy cập bản tóm tắt các cuộc thảo luận về vắc-xin từ các Nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng quốc gia (NiTAG) khác nhau, vui lòng tham khảo trang tham khảo MVEC của chúng tôi:

Quét chân trời: Có gì mới trong vắc xin và chính sách tiêm chủng quốc tế


Vẫn chưa quá muộn để tiêm phòng cúm!

Năm nay, nhu cầu vắc-xin cúm tăng cao chưa từng thấy dẫn đến tình trạng thiếu hụt định kỳ. Vắc xin hiện đã được cung cấp trở lại cho tất cả các nhóm tuổi cho cả chương trình do tiểu bang Victoria tài trợ (sáu tháng đến dưới 5 năm), cũng như Chương trình Chủng ngừa Quốc gia. Chủng ngừa cúm được khuyến khích mạnh mẽ cho bất kỳ ai muốn được bảo vệ khỏi bệnh cúm và các biến chứng của nó.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các trang MVEC của chúng tôi:

Khuyến nghị vắc-xin cúm 

Khuyến nghị vắc-xin cúm- Câu hỏi thường gặp 

Miễn phí vắc xin Cúm năm 2018 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi