Cập nhật vắc-xin cúm và dị ứng trứng

Dựa trên các hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng Australiasian, vắc-xin cúm có thể được sử dụng một cách an toàn tại các phòng khám tiêm chủng cộng đồng (có thể có hoặc không có sự giám sát trực tiếp của bác sĩ) cho những người bị và không bị dị ứng trứng (bao gồm cả sốc phản vệ với trứng). Đây là một liều duy nhất, sau đó là khoảng thời gian quan sát 15 phút được khuyến nghị. xin vui lòng tham khảo của chúng tôi MVEC: Dị ứng và Tiêm chủng trang để biết thêm chi tiết.


Giới thiệu Gardasil 9

Với việc chuyển đổi từ Gardasil® sang Gardasil 9® trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia vào tháng 1 năm 2018, MVEC đã tạo một trang Tham khảo Tiêm chủng mới về Vi-rút u nhú ở người (HPV). Vui lòng theo liên kết để biết chi tiết MVEC: Virus gây u nhú ở người (HPV)