Tiêm chủng - Tìm hiểu sự thật

Một chiến dịch mới đã được Chính phủ phát động để khuyến khích các bậc cha mẹ 'Tìm hiểu Sự thật về Chủng ngừa'.

Chúng tôi biết các bậc cha mẹ muốn có thông tin dựa trên bằng chứng để hỗ trợ việc ra quyết định về việc tiêm chủng cho trẻ em, vì vậy chúng tôi đang giúp việc 'lấy sự thật' trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch bằng cách truy cập www.immunisationfacts.gov.au


Zostavax - hỗ trợ quyết định GP

Zostavax® chứa vi-rút varicella-zoster sống giảm độc lực, chứa lượng vi-rút nhiều gấp 14 lần so với vắc-xin thủy đậu dành cho trẻ em. Sử dụng cho những người bị suy giảm miễn dịch có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh lan truyền do vi-rút vắc-xin. Công cụ hỗ trợ quyết định GP mới của chúng tôi được sử dụng để hỗ trợ xác định những bệnh nhân có thể bị chống chỉ định tiêm vắc-xin bệnh zona.

Để biết thêm thông tin bao gồm các tài nguyên mới, vui lòng tham khảo MVEC: Zoster trang.