Phản ứng tại chỗ tiêm- phải làm gì

Một trang tham khảo tiêm chủng mới đã được tạo ra liên quan đến các phản ứng tại chỗ tiêm. Vui lòng nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin Phản ứng tại chỗ tiêm


Khuyến nghị tiêm chủng cho trẻ sinh non

Trẻ sinh non có nhiều nguy cơ mắc các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin và các biến chứng của chúng, do đó, có thể nên tiêm thêm vắc-xin.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang tham khảo mới của chúng tôi Tiêm chủng cho trẻ sinh non