NIP tháng 7 năm 2018- câu hỏi thường gặp

Để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các gia đình chuyển đổi sang lịch trình NIP mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, MVEC đã tạo một trang tham khảo phác thảo các câu hỏi thường gặp (FAQ) được điều chỉnh từ các câu hỏi gần đây của chúng tôi. Cập nhật vắc-xin lâm sàng- Phiên bản đặc biệt.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang MVEC sau đây của chúng tôi:

Thay đổi lịch trình NIP ngày 1 tháng 7 năm 2018-Câu hỏi thường gặp