Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự Cập nhật về vắc xin du lịch đầu tiên của chúng tôi tại The Larwill Studio vào tháng 3 năm 2016. Các bài thuyết trình hiện có sẵn để xem trên trang web của chúng tôi. Vui lòng theo liên kết dưới đây để truy cập chúng.

Bản cập nhật tiếp theo của chúng tôi sẽ là Bản cập nhật về vắc xin lâm sàng sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại nhà hát SPOT, Carlton. Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó.

Các bài thuyết trình Cập nhật vắc-xin du lịch tháng 3 năm 2016