Chương trình Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) năm 2019 hiện có sẵn trực tuyến. CVU sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tại Nhà hát Copland (Tòa nhà Spot) tại Đại học Melbourne. Chúng tôi sẽ tổ chức một loạt các chủ đề được trình bày bởi một số diễn giả tuyệt vời. Đăng ký sẽ được mở vào tháng Hai - chúng tôi mong được gặp bạn ở đó!

Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập của chúng tôi CVU 2019 trang