Giám đốc MVEC, Giáo sư Nigel Crawford đã nói chuyện với nhóm Kiểm tra sự thật của Associated Press Úc, giải quyết các khiếu nại về vắc xin vi rút gây u nhú ở người (HPV), Gardasil®9.

Người ta đã tuyên bố rằng vắc-xin HPV có thể làm hỏng buồng trứng và vắc-xin này đã bị ngừng sử dụng ở Hoa Kỳ. AAP FactCheck coi tuyên bố này là sai.

Giáo sư Crawford khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố rằng vắc-xin HPV gây tổn thương buồng trứng. Các tuyên bố bắt nguồn từ một huyền thoại lâu đời rằng vắc-xin có liên quan đến suy buồng trứng sớm (POF). “The timing of the HPV vaccine around puberty (12-13 years) has led to some of these concerns (about POF) being raised”, Prof Crawford said.

Giáo sư Crawford xác nhận thêmed không có bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố rằng vắc-xin HPV có liên quan đến động kinh.

AAP Factcheck: Không có bằng chứng về mối liên hệ giữa vắc-xin và tổn thương buồng trứng