Ấn bản tháng 10 năm 2020 của Tạp chí Thực hành Tổng quát Úc bao gồm các chủ đề quan trọng trong tiêm chủng bao gồm:

  • Tiêm chủng và dị ứng ở trẻ em và người lớn: Cách tiếp cận dựa trên trường hợp
  • Co giật sau khi tiêm chủng ở trẻ em: Rủi ro, kết quả và cách xử trí khi tái chủng ngừa
  • Chuẩn bị cho công chúng về vắc-xin COVID-19: Làm thế nào các bác sĩ đa khoa có thể xây dựng niềm tin về vắc-xin và tối ưu hóa khả năng hấp thụ cho chính họ và bệnh nhân của họ?
  • tiêm phòng cho mẹ
  • BCG: Bản cập nhật về các thông lệ hiện tại của Úc

Đọc các bài viết đầy đủ dưới đây:

Tạp chí Thực hành Tổng hợp Úc, tháng 10 năm 2020