Các gia đình thường yêu cầu sử dụng vắc-xin ở nước ngoài do chi phí rẻ hơn, mặc dù không rõ về nguồn cung cấp và chất lượng vắc-xin.

WHO gần đây đã đưa ra một tuyên bố xác nhận vắc xin Sốt vàng giả đã được lưu hành ở Bangladesh. Sản phẩm có thể được xác định bởi một số 'yếu tố giả mạo trên bao bì… cũng như các điểm không nhất quán khác thông qua kiểm tra trực quan”. Không có phản ứng bất lợi nghiêm trọng nào được xác định, việc phân phối rộng rãi vắc-xin giả không được mô tả. Các chi tiết đầy đủ cùng với hình ảnh của sản phẩm có sẵn trên WHO cảnh báo.

Một lý do khác để chủng ngừa bệnh sốt vàng da ở Úc là để đảm bảo rằng bạn được bảo vệ tối ưu khi đến nơi. Là một loại vắc-xin sống giảm độc lực, phải mất 3-4 tuần để vắc-xin tạo ra sự bảo vệ khỏi căn bệnh nghiêm trọng này.