Hội nghị khoa học thường niên cho Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Úc (ASID) gần đây đã được tổ chức tại Gold Coast vào tháng 5 năm 2018. AEFI-CAN & AusVaxSafety đã tổ chức Hội thảo vệ tinh về tiêm chủng cho người lớn mang tên 'Tiêm chủng không chỉ dành cho trẻ em': What Bệnh Truyền Nhiễm Người Thầy Thuốc Cần Biết. Các bài thuyết trình tuyệt vời từ hội thảo này hiện đã có sẵn:

Để biết thêm thông tin về cúm xin vui lòng xem của chúng tôi Khuyến nghị vắc-xin cúm trang.