Viện Hàn lâm Khoa học Úc đã phát hành phiên bản cập nhật của Khoa học về Tiêm chủng- Hỏi và Đáp. Tài nguyên này đã được phát triển để hỗ trợ hiểu biết về các quy trình khoa học đằng sau việc tiêm chủng và khuyến khích niềm tin vào vắc xin COVID-19 và các bệnh khác.

Các chủ đề bao gồm:

  • Chủng ngừa là gì?
  • Có gì trong vắc-xin?
  • Ai được lợi từ vắc-xin?
  • Vắc xin có an toàn không?
  • Tương lai giữ gì cho tiêm chủng?

Bạn có thể xem tài nguyên này trực tuyến qua liên kết sau:

Viện Hàn lâm Khoa học Úc- Khoa học về Chủng ngừa: Hỏi và Đáp