Chính phủ Úc hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Úc hôm nay đã phát động một chiến dịch mới nhằm nâng cao nhận thức về bệnh sởi nhắm vào các chuyên gia y tế và người tiêu dùng. Các tài liệu của chiến dịch tập trung vào những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, khách du lịch và những người sinh từ năm 1966.

Đọc thêm về nó ở đây: Tài liệu truyền thông về bệnh sởi của Viện Hàn lâm Khoa học Úc – lời khuyên cho các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng