Chấn thương vai liên quan đến tiêm vắc-xin (SIRVA) mô tả một biến chứng của kỹ thuật tiêm chủng không chính xác, theo đó vắc-xin được tiêm quá cao trên cơ delta. Các tác động của SIRVA bao gồm đau dai dẳng và phạm vi cử động hạn chế, huyết thanh bảo vệ không chắc chắn do vị trí tiêm không chính xác, cũng như kết quả tốn kém cho bệnh nhân do chẩn đoán hình ảnh và can thiệp. Để biết các mẹo tránh SIRVA, vui lòng tham khảo các nguồn sau:  

MVEC: Chấn thương vai liên quan đến tiêm vắc-xin
MVEC: Quản lý tiêm vắc xin- đúng kỹ thuật 
Cẩm nang Tiêm chủng Úc: tránh chấn thương vai liên quan đến tiêm vắc-xin