Ghi chú: hiện đang có sự thiếu hụt vắc-xin BCG trên toàn thế giới.

Nguồn cung hiện tại của Úc kết thúc vào ngày 31 tháng 12st 2015 và ở giai đoạn này không có vắc xin BCG thay thế.

Để đặt lịch hẹn với phòng khám BCG trước năm 2016, vui lòng xem phần Tài nguyên trên trang tham khảo về tiêm chủng Vắc xin BCG.

Để biết thêm thông tin về vắc-xin BCG, vui lòng theo liên kết đến trang web của chúng tôi Vắc-xin BCG