Vắc xin, giống như bất kỳ loại thuốc nào đang được phát triển, phải trải qua các quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt và đánh giá khoa học để chứng minh không chỉ tác dụng của chúng đối với căn bệnh mục tiêu mà còn để xác định độ an toàn của chúng trước khi được cấp phép và đăng ký sử dụng trong các chương trình tiêm chủng.

Trang đăng ký và phát triển vắc-xin mới được cập nhật của chúng tôi bao gồm thông tin về các thử nghiệm lâm sàng vắc-xin, giám sát sau cấp phép, đăng ký và phê duyệt tạm thời, cũng như đánh giá kinh tế y tế của vắc-xin.

Cập nhật MVEC: Phát triển và đăng ký vắc xin