MVEC và bộ phận Tiêm chủng của DHHS bang Victoria đã phát triển một bài kiểm tra mới dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng, nhằm mục đích kiểm tra kiến thức của họ về chuỗi lạnh vắc xin. Việc tuân thủ các hướng dẫn về dây chuyền lạnh là điều cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ loại vắc xin nào được sử dụng cho bệnh nhân đều an toàn và hiệu quả.

Để truy cập bài kiểm tra này, vui lòng truy cập Cổng giáo dục MVEC hoặc nhấp vào liên kết dưới đây:

MVEC: Câu đố