Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự Cập nhật vắc xin lâm sàng gần đây nhất! Các bài thuyết trình hiện có sẵn trực tuyến thông qua liên kết dưới đây. Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời và mong được gặp mọi người tại sự kiện tiếp theo của chúng tôi!

Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) tháng 4 năm 2019