Thank you for attending the recent CVU on Friday 14th September 2018 at The Royal Children’s Hospital. 
Các bài thuyết trình được đề cập trong ngày hiện có sẵn để bạn xem trên trang web của chúng tôi Sự kiện trang.