Bắt đầu từ tháng 4 năm 2019, vắc-xin ACWY do não mô cầu sẽ được tài trợ cho Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP) dành cho thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi. Trong năm 2017 và 2018, thanh thiếu niên Victoria đã được cung cấp vắc-xin ACWY viêm não mô cầu (Menactra®) như một phần của chương trình tại trường học trong một sáng kiến do tiểu bang tài trợ. Sự thay đổi này đối với NIP sẽ đảm bảo rằng thanh thiếu niên trên toàn quốc có thể tiếp cận sự bảo vệ chống lại bệnh tật. Vui lòng tham khảo thông báo dưới đây của Bộ trưởng Bộ Y tế để biết thêm thông tin:

Thông báo từ Nghị sĩ Hon Greg Hunt: $52 triệu để cung cấp vắc xin viêm não mô cầu miễn phí cho thanh thiếu niên