Bây giờ bạn có thể mua vé để cập nhật về vắc-xin lâm sàng vào thứ Sáu ngày 26 tháng Tư. 

Vui lòng theo liên kết trên của chúng tôi SỰ KIỆN trang để đảm bảo vị trí của bạn ngay bây giờ!